107,6 FM

Zmarł ks. prof. Jan Górecki

Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę 6 maja o 15.00 w bazylice w Piekarach Śląskich.

Zmarły kapłan był emerytowanym pracownikiem Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki Wydziału Teologicznego UŚ oraz byłym proboszczem parafii św. Pawła w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.

Przeżył 72 lata, z czego 48 w Chrystusowym kapłaństwie. Zmarł w środę 3 maja.

Śp. ks. Górecki jest autorem m.in. książek dotyczących pielgrzymowania do sanktuariów w Piekarach Śląskich, na Górę św. Anny i do Kalwarii Zebrzydowskiej. Pochodził z Piekar Śląskich.

Obrzędy pogrzebowe:

  • eksportacja - Ruda Śląska-Nowy Bytom, piątek, godz. 15;
  • pogrzeb - Piekary Śląskie, bazylika, sobota, godz. 15.

Ks. prof. Jan Górecki urodził 17 lipca 1944 r. w Piekarach Śląskich. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Herberta Bednorza 2 czerwca 1968 r. w katowickiej katedrze Chrystusa Króla.

 Po wakacyjnym zastępstwie w rodzinnej parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Bartłomieja w Piekarach Śląskich pełnił posługę wikariusza w parafiach: Świętego Wojciecha w Mikołowie (do 1971), Świętej Jadwigi Śląskiej w Katowicach – Szopienicach (do 1974), Świętego Jana Chrzciciela w Tychach (do 1977), Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach (do 1981), Świętej Marii Magdaleny w Cieszynie (1981), Świętego Jerzego w Dębieńsku (do 1983). We wrześniu  1983 został mianowany wikariuszem ekonomem, a w październiku tegoż roku proboszczem parafii Świętego Pawła Apostoła w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu.

Jednocześnie z pełnioną posługą duszpasterską ks. Jan Górecki podejmował pogłębione studia teologiczne w zakresie historii Kościoła. Rozwijając tematykę podjętą w pracy magisterskiej rozpoczął w 1978 r. przewód doktorski w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Łącząc posługę duszpasterską z pracą naukową uzyskał w 1992 r. stopień naukowy doktora. Obszarem zainteresowania naukowego Księdza Profesora była pobożność i ruch pielgrzymkowy mieszkańców Górnego Śląska.

W 2001 r. został delegowany do pracy naukowo-dydaktycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W związku z powierzeniem nowych obowiązków został zwolniony z urzędu proboszcza parafii Świętego Pawła Apostoła w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu i zamieszkał na terenie parafii Świętego Piusa X w Rudzie Śląskiej.

W 2002 r.  rozpoczął przewód habilitacyjny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, który w marcu 2003 r. uwieńczył uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej. W 2010 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Teologii Patrystycznej Historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 5 lipca 2012 ówczesny Prezydent RP nadał ks. Janowi Góreckiemu tytuł profesora nauk teologicznych.

 W swojej kapłańskiej posłudze pełnił funkcję ojca duchownego kapłanów dekanatu Ruda Śląska (2 kadencje), dziekana dekanatu Ruda Śląska, asystenta kościelnego Klubu Inteligencji Katolickiej w Rudzie Śląskiej, asystenta kościelnego kwartalnika „Sekty i Fakty”, duszpasterza ludzi starszych w Archidiecezji Katowickiej. W 1999 powołany został do Komisji Historycznej w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożej Siostry Marii Dulcissimy Hoffmann.

Był autorem licznych publikacji naukowych oraz artykułów podejmujących tematykę ruchu pielgrzymkowego na Górnym Śląsku.

Zmarł 3 maja 2017 w szpitalu w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama