107,6 FM

Prezydent podjął decyzję w sprawie nowelizacji Kodeksu wyborczego

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o podpisaniu nowelizacji Kodeksu wyborczego - poinformował we wtorek zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Jak mówił, nowe prawo zawiera bardzo wiele rozwiązań popieranych przez prezydenta.

Minister podkreślił, że prezydent na etapie prac parlamentarnych wskazywał swoje wątpliwości i zastrzeżenia do nowelizacji prawa wyborczego, a jego postulaty znalazły odzwierciedlenie w ustawie. Jak zaznaczył efektem porozumienia prezydenta z większością parlamentarną w tym zakresie jest m.in. kwestia przywrócenia możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne.

"Wobec tego, że ta ustawa zawiera bardzo wiele rozwiązań, które są przez pana prezydenta popierane i akceptowane (...) pan prezydent podjął taką decyzję, o podpisaniu ustawy" - powiedział Paweł Mucha.

Chodzi m.in. o wprowadzenie do Kodeksu wyborczego "mechanizmów prospołecznych, proobywatelskich, które zwiększają transparentność, jeżeli chodzi o działanie jednostek organów samorządu terytorialnego, które wzmacniają rolę opozycji, jeżeli chodzi o komisję rewizyjną, które przyznają większe uprawnienia pośrednio także obywatelom poprzez zwiększenie prawa do kontroli, jeżeli o funkcjonowanie samorządu" - zaznaczył prezydencki minister.

Zdaniem Pawła Muchy, w noweli Kodeksu wyborczego dokonano też innych akceptowanych przez prezydenta zmian, które "przyczyniają się do większego monitoringu, większej transparentności procesu wyborczego".

Wcześniej informację o podpisaniu noweli przekazali liderzy PSL: Władysław Kosiniak-Kamysz i Piotr Zgorzelski po spotkaniu z prezydentem. "To była godzinna dyskusja nt. spraw związanych z prawem samorządowym, uwarunkowań dot. Kodeksu wyborczego, czy też przyszłych potencjalnych postulatów dot. refleksji w tym obszarze" - mówił o spotkaniu Mucha. "Prezydent RP jest zawsze na takie spotkania otwarty" - dodał.

Nowelizacja zmienia zapisy czterech ustaw: Kodeksu wyborczego oraz ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Podczas zeszłotygodniowych prac nad przepisami, Sejm zaakceptował wszystkie senackie poprawki do nowelizacji Kodeksu wyborczego. Umożliwiają one m.in. głosowanie korespondencyjne osobom niepełnosprawnym oraz zwiększają rolę PKW w powoływaniu komisarzy wyborczych oraz szefa KBW.

Nowela Kodeksu wyborczego wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która ma być liczona od wyborów samorządowych w 2018 roku. W noweli zapisano, że przepis ten "nie dotyczy wybrania na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy".

Zgodnie z nowelizacją, kadencja rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich wynosić będzie pięć lat. Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW-y) będą obowiązywać tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców. Do tej pory ordynacja większościowa dotyczyła wszystkich gmin z wyjątkiem miast na prawach powiatu.

Kadencja obecnej Państwowej Komisji Wyborczej wygaśnie po wyborach parlamentarnych w 2019 r. Zostanie ona obsadzona zgodnie z nowymi przepisami: siedmiu na dziewięciu jej członków ma być powoływanych przez Sejm, a nie - jak do tej pory - delegowanych przez Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy.

W miastach na prawach powiatu budżet obywatelski będzie obowiązkowy. Wysokość budżetu obywatelskiego będzie wynosić co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy będącej miastem na prawach powiatu zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Nowela wprowadza także inicjatywę uchwałodawczą w samorządach. W gminie do 5 tys. mieszkańców z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić co najmniej 100 osób, w gminie do 20 tys. - co najmniej 200, w gminie powyżej 20 tys. - co najmniej 300. W przypadku powiatu do 100 tys. mieszkańców inicjatywę ma co najmniej 300 osób, powyżej 100 tys. - 500. W województwie inicjatywę ma grupa co najmniej 1 tys. mieszkańców.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama