107,6 FM

Brazylia: Rośnie liczba zabójstw na tle agrarnym

Według oficjalnych danych Komisji Duszpasterstwa Ziemi (CPT), organu Krajowej Konferencji Biskupów Brazylii (CNBB) liczba zabójstw w tym kraju na tle agrarnym wyraźnie wzrosła. Od 2003 r. liczba ta jest najwyższa.

Komisja opublikowała w tych dniach roczne sprawozdanie o sytuacji w rzeczywistości ludzi utrzymujących się z rolnictwa. Jest to już 33 edycja tego dokumentu. Aktualna przedstawia dane z 2017 r. W publikacji można znaleźć informacje o sytuacji pracowników rolnych, Indian, a także innych ludów tubylczych.

Podczas prezentacji sprawozdania Komisji Duszpasterstwa Ziemi biskup Leonardo Steiner – sekretarz episkopatu zaznaczył, że przedstawione fakty i liczby są dla Kościoła znakiem, aby był bardziej wrażliwy na kwestie związane z konfliktami, jakie mają miejsce tam, gdzie występują problemy agrarne, a także dotyczące pracowników rolnych.  Hierarcha zaapelował, aby połączyć siły oraz ideały na rzecz kraju, by stawał się bardziej braterskim i sprawiedliwym, w szczególności w rzeczywistości rolnej.

Antônio Canuto – założyciel Komisji Duszpasterstwa Ziemi przedstawił dane za ubiegły rok. Odnotowano aż 73 zabójstwa na tle agrarnym. Liczba ta jest wyższa o 100 % w porównaniu z rokiem 2014.

Podczas prezentacji sprawozdania zabierali głos również przedstawiciele wyższych uczelni, współpracujących z Komisją Duszpasterstwa Ziemi.  Ośrodki akademickie w Brazylii z uwagą śledzą i odnotowują wzrost nie tylko indywidualnych morderstw, ale także wymieniają masakry, jakie zostały popełnione na robotnikach rolnych; szczególnie w stanie  Pará.

Ofiarami przemocy stają się robotnicy rolni walczący o sprawiedliwość, ziemię, a także o wolność i dostęp do wody.

Należy mieć nadzieję, że kompetentne władze federalne, a także stanowe podejmą konkretne działania zapewniające większą sprawiedliwość i poszanowanie życia wśród ludzi pracujących na roli i ubiegających się od lat o przeprowadzenie reformy agrarnej.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama