107,6 FM

Święto Katedry św. Piotra, Apostoła

Kim jest dzisiaj papież? Jak jest publicznie postrzegany? Czy to tylko człowiek w bieli, który dość często pokazywany jest w telewizji szczególnie w okolicach niedzieli? Duchowy przewodnik, który korzysta z Twittera, żeby podzielić się z całym światem złotymi myślami? Głowa państwa Watykan? A może umocowany tradycją nadzorca pewnej szacownej instytucji albo jej honorowy zwierzchnik?

Święto Katedry św. Piotra, Apostoła   Katedra świętego Piotra, Apostoła brewiarz.pl Kim jest dzisiaj papież? Jak jest publicznie postrzegany? Czy to tylko człowiek w bieli, który dość często pokazywany jest w telewizji szczególnie w okolicach niedzieli? Duchowy przewodnik, który korzysta z Twittera, żeby podzielić się z całym światem złotymi myślami? Głowa państwa Watykan? A może umocowany tradycją nadzorca pewnej szacownej instytucji albo jej honorowy zwierzchnik? W czasach gdy jakakolwiek obiektywna prawda jest towarem deficytowym albo wręcz podejrzanym, można się pogubić. Na całe szczęście mamy dzisiejsze święto – katedry świętego Piotra. Mamy więc okazję by jeszcze raz wobec wszechobecnego chaosu wrócić do źródła i nabrać z niego niezmąconej wody.: "Ty jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej Skale zbuduję Kościół mój, (...) I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie". Przywołane przez Mateusza Ewangelistę słowa Jezusa to nie tylko taka retoryczna figura. To rzeczywistość potwierdzona historycznie. Raz dlatego, że ten tekst znajduje się we wszystkich starożytnych kodeksach i przekładach, czyli powszechnie uważany był za bezsporny. Dwa, że miał przełożenie na rzeczywistość pierwotnego Kościoła. Bo Piotr faktycznie sprawował najwyższą władzę w Kościele po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. A gdy męczeńsko zginął i został pochowany w Rzymie, co również jest faktem historycznym, Piotrowy prymat stał się udziałem kolejnych biskupów Rzymu. Potwierdziło to wydarzenie, które miało miejsce 30 lat później, gdy w Koryncie wybuchł gwałtowny spór pomiędzy wiernymi a tamtejszą hierarchią. Oto pomimo tego, że dużo bliżej bo w Efezie żył jeszcze św. Jan Apostoł, hierarchia Koryntu odwołała się do biskupa Rzymu, którym był wówczas św. Klemens I. I ten wystosował do chrześcijan w Koryncie bardzo autorytatywny list. Kolejne wieki chrześcijaństwa to czas umacniania się  prymatu biskupa Rzymu, czego bezpośredni wyraz znajdujemy w formie dogmatu przyjętego przez Sobór Watykański I : Jeśliby więc kto mówił, że papież ma tylko obowiązek nadzorowania lub kierowania, a nie najwyższą i pełną władzę rządzenia całym Kościołem... niech będzie wyklęty". Dzisiejsze święto katedry świętego Piotra, nie jest więc jedynie powodem do radości dla Rzymian. Przypomina ono, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła. A skoro przywołany tu został Sobór Watykański I, który dogmatycznie wypowiedział się na ten temat, to warto byłoby znać lata w których ten sobór miał miejsce. Znacie je państwo? Sobór Watykański I obradował w latach 1869-1870.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama