107,6 FM

Szwed: Do 13 listopada można składać wnioski o środki z programu "Maluch plus"

Tylko do 13 listopada można składać wnioski o dofinansowanie miejsc opieki dla najmłodszych - żłobków, klubów dziecięcych oraz u dziennych opiekunów w ramach programu "Maluch plus" - przypomina wiceszef MRPiPS Stanisław Szwed. W 2020 r. na program przeznaczono 400 mln zł.

Wiceminister w rozmowie z PAP przypomniał, że środki z przyszłorocznej edycji programu "Maluch plus" będą przekazywane w ramach trzech modułów - dla samorządów, gdzie nie ma jeszcze opieki żłobkowej (do 3 mln zł); tam, gdzie żłobki już istnieją (kwota wsparcia wzrośnie z 30 do 33 tys. zł na dziecko, możliwe jest też 5-tysięczne wsparcie dla opiekunów dziennych) oraz dla firm i instytucji (np. uczelni), które chcą np. uruchomić żłobki przyzakładowe. Ten ostatni moduł, adresowany głównie do sektora prywatnego, jest nowością w programie.

Szwed podkreślił, że wnioski należy składać do urzędów wojewódzkich w terminie do 13 listopada.

"Mając na uwadze doświadczenia z lat poprzednich, zainteresowanie programem zawsze jest bardzo duże. Daliśmy większe preferencje dla jednostek samorządu terytorialnego, żeby w tych jednostkach była możliwość tworzenia większej liczby miejsc żłobkowych. Dajemy też środki na funkcjonowanie istniejących żłobków. To jest gwarancja dla samorządów, że te miejsca są dofinansowywane" - powiedział Szwed.

Dodał, że na realizację przyszłorocznej edycji programu "Maluch plus" przeznaczono 400 mln zł.

Oferty konkursowe w formie papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki.

Z kolei oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP należy przesyłać na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Liczy się data wpływu do urzędu.

Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do programu minister rodziny podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej MRPiPS do 29 stycznia 2020 r. dla wszystkich modułów.

Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2020 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 5 lat, czyli do 31 grudnia 2025 r.

Resort przypomina, że w minionym roku wprowadzono szereg zmian, które mają ułatwić zakładanie i prowadzenie żłobków. Zniesiono m.in. wymóg posiadania w żłobku co najmniej dwóch pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci. Wprowadzono także normy żywieniowe oraz obowiązek odbywania przez opiekunów i wolontariuszy cyklicznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Rozszerzono też katalog podmiotów mogących zakładać żłobki i kluby dziecięce, a także katalog osób mogących zostać lub zatrudniać dziennych opiekunów.

Z prognoz resortu wynika, że do końca 2019 r. dzięki programowi "Maluch plus" w całym kraju będzie ok. 169,9 tys. miejsc dla maluchów. W sumie w 2019 r. ma powstać w Polsce niemal 27,6 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi, a dofinansowanych zostanie 74,6 tys. już istniejących, w tym 734 przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama