107,6 FM

Albo – albo

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.

 Mt 7,24

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?» Wtedy im oświadczę: «Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości».

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.

Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry, i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.

Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.


Solidny fundament albo lotne piaski. To bardzo jednoznaczne przeciwstawienie: albo – albo. Jeśli tylko przemykać się przez życie – jak wieczny spacerowicz, bez ustanku szukający nowych wrażeń turysta czy notoryczny włóczęga wciąż tęskniący do lepszych pastwisk, to piaski wydać się mogą atrakcyjne. Mogą przez jakiś czas cieszyć oko, choć, na dłuższą metę, jednak ich widok pewnie trochę nuży i męczy oczy pozorną wreszcie tylko różnorodnością ukształtowania terenu. Zbudować na piaskach niczego trwałego rzecz jasna się nie da. W chwili próby będzie miało trwałość namiotu. Budowanie na skale wymaga większego zaangażowania, ukierunkowanego wysiłku, nie ma tu miejsca na kapryśne wolty i ekstrawaganckie konstrukcje – by budować na skale, nie wystarcza słuchanie i potakiwanie, budowanie na skale to wypełnianie woli Ojca.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..