Bóg to najlepszy GPS

Bóg to najlepszy GPS

Adam Szewczyk

Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Łk 11,52

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie:
«Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.

Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia.

Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli».

Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie.


Jeśli słyszysz czytanie o faryzeuszach i nie identyfikujesz się z nimi, myśląc, że ich postawa jest ci obca, to znaczy, że prawdopodobnie jesteś faryzeuszem bardziej, niż myślisz. Chętniej dostrzegamy w sobie niewinność Abla albo skruchę syna marnotrawnego niż zazdrość Kaina czy pychę starszego syna. Nurkowanie w głębię serca zwykle kończy się dotarciem do mułu własnej grzeszności. A to nie jest miłe. Choć konieczne, jeśli wezwanie do świętości traktujemy serio. Wszyscy mamy w sobie kwas faryzejski. Nie ma ani jednego przykazania, którego bym nie łamał. Dlatego potrzebuję Jezusa. Jego wyrozumiałej miłości. Jezus dzisiaj dwukrotnie zwraca się do uczonych w Piśmie słowami: „biada wam”. Słowo Boże ma być mocne. Bo ma kruszyć najtwardszą ze skał. Mój grzech. Bóg ma plan na moje życie. Drogę do nieba. Za każdym razem, kiedy grzesząc, opuszczam tę drogę, On jak najlepszy GPS koryguje błąd i wyznacza nową trasę. Choć cel pozostaje niezmienny. I będzie to robił do końca życia.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |