107,6 FM

"Gość Niedzielny" wśród nagrodzonych medalami "Benemerenti" dla wybitnych misjonarzy

Uroczystość wręczenia medali "Benemerenti in opere evangelizationis" osobom i instytucjom najbardziej zasłużonym dla misji odbyła się w czwartek w Galerii Porczyńskich w Warszawie.

Wydarzenie zorganizowane w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich) zgromadziło przedstawicieli środowisk misyjnych w Polsce: przede wszystkim samych misjonarzy i misjonarki, osoby odpowiedzialne za formację misyjną w zgromadzeniach zakonnych, diecezjach i parafiach oraz delegację Papieskich Dzieł Misyjnych i Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

"Gość Niedzielny" został nagrodzony w kategorii „informacja medialna”. Nasz tygodnik od wielu lat informuje czytelników o najważniejszych wydarzeniach misyjnych, prezentuje pracę misjonarek i misjonarzy oraz uczestniczy w promowaniu działań na rzecz misji.

W tej kategorii zostali nagrodzeni też:

Dwumiesięcznik „Misyjne Drogi”. Pierwszym redaktorem i pomysłodawcą czasopisma był o. Alfons Kupka OMI. Dwumiesięcznik od 35 lat informuje o sytuacji misjonarzy w świecie, ze szczególnym uwzględnieniem oblatów. Prowadzi formację misyjną, przekazuje parafiom materiały do animacji misyjnej. „Misyjne Drogi” stale się rozwijają. Od 5 lat pismo animuje akcję „Misjonarz na Post”. Od 2000 prowadzi stronę internetową, a od 2016 portal misyjne.pl.

Wydawnictwo „Missio-Polonia”, obchodzące 25-lecie swej działalności, prowadzi nie tylko działalność wydawniczą i przygotowuje publikacje misyjne, ale także bierze udział w animacji misyjnej, kongresach, bezpośrednio pomaga misjonarzom, organizuje Szkołę Animatora Misyjnego.

Kapituła medalu "Benemerenti in opere evangelizationis" pod przewodnictwem biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego, byłego dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych, postanowiła nagrodzić przede wszystkim troje misjonarzy, którzy oddali całe swoje życie misjom.

Abp Wilhelm Józef Kurtz przez 13 lat posługiwał w prowincji Simbu, w misji Mai, gdzie był pierwszym polskim misjonarzem i organizatorem od podstaw życia religijnego. Wybudował na tym terenie trzy kościoły, mały szpital i trzy szkoły podstawowe. W 1981 przeszedł do misji Koge i otrzymał nominację na wikariusza generalnego nowoutworzonej diecezji Kundiawa. Tutaj podjął się organizacji struktur diecezjalnych od podstaw. W 2000 został mianowany arcybiskupem metropolitą archidiecezji Madang, gdzie utworzył 80 szkół oraz szkoły katechetyczne i szpitale. Mimo rezygnacji w 2010 ze względu na wiek, nadal pełni funkcje duszpasterskie.

Dominika Szkatuła od 36 lat pracuje na misjach wśród Indian w Peru. Przez wiele lat służyła trędowatym, a od 2015 jest koordynatorką generalną duszpasterstwa w Wikariacie Apostolskim San Jose de Amazonas. Jest także koordynatorem generalnym duszpasterstwa Indian, zajmuje się katechizacją dzieci, duszpasterstwem młodzieży, formacją animatorów wspólnot chrześcijańskich. Współpracuje z organizacjami indiańskimi i metyskimi w obronie ich ziemi, lasów i rzek. Jest członkiem Sieci Kościelnej dla Amazonii Kontynentalnej. Obecnie przygotowuje dokumenty dla Specjalnego Synodu Biskupów na temat Amazonii.

Ks. Stanisław Stanisławek, misjonarz fideidonista z archidiecezji lubelskiej, przepracował w Zambii 11 lat. W 1987 r. przeniósł się do Kamerunu, gdzie przez 30 lat dał się poznać jako gorliwy misjonarz, organizator ośrodków duszpasterskich, budowniczy kościołów, kaplic, szkół i przedszkoli katolickich oraz ośrodków zdrowia.

Medalem "Benemerenti" w kategorii „za zasługi w dziele misyjnym” zostali odznaczeni:

Ks. Janury Liberski, fideidonista z archidiecezji katowickiej, który oddał 40 lat swego pracowitego życia misjom w Zambii i Zimbabwe oraz 4 lata poświęcił posłudze misyjnej w Kazachstanie.

Prof. Wacław Leszek Nahorski. Od 2003 r. jest kierownikiem Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych należącej do Akademickiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Od wielu lat, dzięki jego zaangażowaniu i życzliwości leczą się w niej misjonarze i misjonarki, przyjeżdżający na urlopy do kraju. Współpracuje z Ośrodkiem Sao Lucas w Kifangondo (Angola), pełniąc nad placówką nadzór merytoryczny.

S. Jolanta Karolina Bajak ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny – Starowiejskich. W czasie wojny wywieziona z rodziną na Sybir, dotarła z repatriantami na Bliski Wschód i ostatecznie do Tanzanii. Pracowała w Zambii i RŚA. W latach 1980-1987 zajmowała się duszpasterstwem dzieci i młodzieży w Kabwe. Od 1996 r. pracuje na placówce w Kasisi opiekując się chorymi oraz dziećmi w sierocińcu.

Nagrodzeni w kategorii „pomoc modlitewna i duchowa”

Ks. prał. Stanisław Wojdak, były misjonarz w RŚA, obecnie ojciec duchowny fideidonistów tarnowskich. Założyciel i opiekun Ogniska misyjnego w Wyższym Seminarium Duchownym, inicjator kleryckich staży misyjnych, które trwają od 11 lat. Założył w 2009 r. Legion Misyjny zrzeszający duchownych, osoby konsekrowane, kleryków i świeckich. Członkowie modlą się w intencji dzieła ewangelizacji świata i spotykają się z misjonarzami.

Ewa Zachwieja od 25 lat prowadzi w szkole ognisko misyjne, wydaje gazetkę, reżyseruje przedstawienia misyjne i prowadzi grupę misyjną w parafii. Pomaga swej siostrze w Angoli organizując akcje misyjne. Udziela się w gnieźnieńskim referacie misyjnym przy organizowaniu konkursów, szkół animatora misyjnego i majówek dla dzieci. Prowadzi wykłady z animacji misyjnej w różnych diecezjach.

Jolanta Alibożek od 30 lat prowadzi grupę Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w Bieczu. Organizuje modlitwy, czuwania oraz pierwsze piątki miesiąca w intencji misji.

Nagrodzeni w kategorii „pomoc materialna i finansowa misjom”

Ks. Jan Szczepaniak, proboszcz parafii Chałupki Dębniańskie. W jego osobie wyrażono też wdzięczność Stowarzyszeniu Misyjno-Charytatywnemu „Missio Misericordiae”, powstałemu w parafii w styczniu 2004 r. z inicjatywy o. Zdzisława Grada SVD. Stowarzyszenie wspiera działalność misjonarzy wywodzących się z terenu gminy. Najważniejszym projektem jest „Misyjna Adopcja Serca”, dzięki której kilkaset dzieci z Madagaskaru i Papui Nowej Gwinei uczęszcza do szkoły. Ksiądz Jan organizuje kongresy misyjne oraz spotkania formacyjne, w każdą trzecią niedzielę miesiąca.

S. Anna Lisiecka z prowincji łódzkiej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP od 1950 r. pracowała jako katechetka, zachęcając młodzież do wspierania misji. Od 2003 r. zbiera znaczki pocztowe na misje. Jest inicjatorką akcji „Góra Grosza” w swoim Zgromadzeniu. Mimo zaawansowanego wieku ofiarnie modli się i pomaga misjom.

Władysław Grochowski, prezes Grupy „Arche” z Siedlec, pomaga finansowo i materialnie misjonarzom. W 2017 r. sfinansował budowę szkoły i zaplecza edukacyjnego w Busso w Czadzie.

Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” został ustanowiony przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji i wręczony po raz pierwszy w ub. roku. Jest przyznawany w 4 kategoriach: „za zasługi w dziele misyjnym”, „pomoc modlitewna i duchowa”, „pomoc materialna i finansowa misjom” oraz „informacja medialna”. Kategorie zasług zostały uwidocznione na awersie Medalu. Na jego rewersie znalazły się słowa zachęty: „Podziel się Chrystusem”.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama