107,6 FM

Poznań ma nowego biskupa

Ks. Szymon Stułkowski został nowym biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Uroczystość święceń biskupich odbyła się w niedzielę w katedrze poznańskiej. Papież Franciszek przydzielił biskupowi stolicę tytularną Tabalta.

Decyzję papieża Franciszka o mianowaniu ks. Szymona Stułkowskiego biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej i przydzieleniu mu stolicy tytularnej Tabalta ogłosiła 24 maja Nuncjatura Apostolska w Polsce.

Ksiądz Szymon Stułkowski przyjął sakrę biskupią w niedzielę po południu w katedrze poznańskiej. Głównym szafarzem święceń był metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki, a współszafarzami poznańscy biskupi pomocniczy: Grzegorz Balcerek i Damian Bryl.

 

Prezbiterami asystującymi obrzędowi święceń biskupich byli ks. prof. Adam Przybecki, pastoralista z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, oraz ks. Przemysław Tyblewski, prefekt Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

"Dzisiaj - razem ze święceniami - biskup nominat Szymon zostanie dołączony do kolegium Dwunastu Apostołów i odtąd będzie współtwórcą dalszego ciągu dziejów Kościoła na naszej ziemi. Jako biskup pomocniczy będzie wiernym i ofiarnym współpracownikiem biskupa diecezjalnego w zarządzie diecezji. Tak jak brat będzie uczestniczył w rozwijaniu projektów duszpasterskich i inicjatyw diecezjalnych, aby - przez wzajemną wymianę opinii w harmonijnym zaangażowaniu - zdążać do jedności zamierzeń" - podkreślił w homilii abp Stanisław Gądecki.

"Drogi Szymonie, do wypełnienia twojej posługi w Kościele potrzebna ci będzie - tak jak innym apostołom - moc Ducha Świętego, który pozwala słabej ludzkiej naturze podjąć odpowiedzialnie trud pasterza poszukującego zagubionych owiec, a zarazem wielkodusznie potwierdzić ofiarę Baranka, który daje swoje życie za owce. Duch ten pozwala nam otwierać się na posługę miłości we wspólnocie i misji, zwanej przez świętego Augustyna amoris officium" - dodał.

Abp Gądecki podziękował również papieżowi Franciszkowi "za jego życzliwość dla naszej archidiecezji wyrażoną ostatnio w postaci nominacji biskupiej ks. Szymona. Jego ekscelencji nuncjuszowi apostolskiemu Salvatore Pennacchio i współpracownikom przekazuję podziękowanie za ich wielką życzliwość".

"Składam tobie, drogi Szymonie, wyrazy wdzięczności i życzenia wszelkiego błogosławieństwa. Bądź pewien, że sprawy, którymi będziesz się odtąd zajmował, są sprawami Boga samego, który pragnie, aby wszyscy zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Niech Bóg - wraz z urzędem - udzieli ci wystarczających łask do jego udźwignięcia. Bądź pewien, że wszystko możesz w Tym, który Cię umacnia. My zaś, z naszej strony, nie tylko nazywamy się, ale też jesteśmy twoimi przyjaciółmi" - powiedział metropolita poznański.

Nowo wyświęcony biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Szymon Stułkowski podkreślił w niedzielę, że "kiedy 33 lata temu, będąc diakonem, modliłem się o Boże Słowo na moją kapłańską drogę, otrzymałem je z księgi proroka Jeremiasza: +pójdziesz do kogokolwiek cię poślę i będziesz mówił cokolwiek ci polecę+. Byłem wówczas przekonany, że zgadzam się na jego treść i jestem gotów dać się prowadzić temu słowu".

"Od pierwszych sekund mojego kapłaństwa Pan Bóg pokazał mi, że ono się spełnia. I uczył mnie posłuszeństwa temu słowu. Nie zawsze było to łatwe. Doświadczyłem jednak, że Bóg na nowe zadania daje odpowiednie siły i pozwala niekiedy oglądać owoce mojej pracy" - powiedział bp Stułkowski.

Wspomniał, że kiedy dowiedział się o nominacji biskupiej, "w pierwszym odruchu pomyślałem, że trzeba mieć odwagę powiedzieć: to nie dla mnie. Ale kiedy spotkałem się z Panem Bogiem na modlitwie, przypomniałem sobie słowa z powołania Jeremiasza: +pójdziesz do kogokolwiek cię poślę+. Usłyszałem w sercu: daj się prowadzić słowu, które towarzyszy ci od 33 lat. I tak się stało. Powiedziałem Panu Bogu: nie rozumiem dlaczego ja, ale idę, gdzie chcesz, i głęboko ufam, że dasz siły i mądrość do wypełniania czekających mnie zadań i obowiązków".

Bp Stułkowski tłumaczył, że "decyzję Ojca Świętego Franciszka przekazaną przez arcybiskupa nuncjusza Salvatore Pennacchio przyjąłem ze świadomością Bożego Miłosierdzia wobec mnie. I jako wezwanie do nawrócenia. Odczytuję to, co wydarzyło się teraz, dzisiaj, w moim życiu jako wezwanie do mocniejszego otwarcia się na działanie Łaski Bożej i podjęcia wysiłku budowania głębszej relacji z Jezusem Chrystusem. Jestem świadom i głęboko w to wierzę, że On jest moim przyjacielem. I tak chce mnie traktować" - powiedział.

Dodał, że słowa "nazwałem was przyjaciółmi" z Ewangelii św. Jana wybrał jako hasło swojej biskupiej służby. Ten fragment Ewangelii był odczytywany w dniu, kiedy bp Stułkowski otrzymał decyzję papieża.

"To słowo biskupiego zawołania zobowiązuje mnie, bym - jak mówi papież Franciszek - czuł zapach owiec. I zawsze traktował ludzi podmiotowo. A Jezusowe owce nie pachną łajnem, ale świętym olejem krzyżma, którym zostały namaszczone na chrzcie świętym, potem podczas bierzmowania, kapłani podczas święceń - czy tak jak ja dzisiaj na waszych oczach ku pełni kapłaństwa" - powiedział nowy biskup.

Poprosił także o modlitwę w jego intencji. "Proszę was pokornie o modlitwę, bym jako biskup potrafił służyć Panu Bogu, który mnie powołał, i wam, do których mnie posyła. Niech Maryja, Królowa Apostołów, która na modlitwie przyjęła obiecanego Ducha Świętego, wyjdzie dziś ze mną z tego poznańskiego wieczernika i towarzyszy mi swoim przykładem i wstawiennictwem" - mówił.

Ks. Szymon Stułkowski urodził się 21 lutego 1961 r. w Rokietnicy. W latach 1980-1986 odbywał formację w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 1986 r. w Poznaniu.

W latach 1986-1988 był wikariuszem parafii św. Marcina w Konarzewie, w latach 1988-1993 parafii Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu, a w latach 1994-2000 parafii św. Antoniego w Wiedniu. W tym czasie odbył też studia doktoranckie na Uniwersytecie Wiedeńskim. W latach 2000-2001 był duszpasterzem akademickim w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu. W 2001 r. obronił w Wiedniu pracę doktorską z teologii pastoralnej.

W archidiecezji poznańskiej pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza rodzin, pracował w redakcji "Katechety", był adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i kierował referatem duszpasterstwa ogólnego i specjalistycznego w Kurii Metropolitalnej.

W latach 2006-2016 pełnił funkcję sekretarza Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

W chwili powołania na biskupa pomocniczego pełnił funkcję rektora Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy