107,6 FM

Dr Mateusz Warchał: niech sklepy nie udają poczty

"Solidarność" zwraca uwagę na próby ominięcia prawa ograniczającego handel w niedziele. Jedna z sieci handlowych usiłuje udowodnić, że jej główną działalnością są usługi pocztowe.

Mateusz Warchał: Niech sieci handlowe nie udają poczty ( 21 05 2018 )
Radio eM
Jak mówił w "Rozmowie Poranka" w Radiu eM dr Mateusz Warchał, ekspert Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”, związkowcy zwrócili się do Głównego Inspektora Pracy z postulatem, aby inspektorzy kontrolowali działalność sklepów, które chcą uchodzić za placówki pocztowe. Jedna z sieci złożyła bowiem wniosek z zmianę zapisu w Polskiej Klasyfikacji Działalności tak, aby jej wiodącą działalnością nie był handel, ale usługi pocztowe. To daje prawo do otwarcia placówki w niedzielę. "Solidarność" zwraca uwagę, że zapis w PKD musi odpowiadać prawdzie, a tymczasem we wspomnianych sklepach działalność pocztowa stanowi tylko margines.

Gość Radia eM mówił też, że prawdopodobnie potrzebna będzie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, aby unikać sytuacji niejasnych, jak np. praca w wolne dni osób spokrewnionych z właścicielem sklepu.

 

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..